Naruto Uzumaki and Sakura Haruno
Naruto Uzumaki and Sakura Haruno